Počasie
MambWeather
Zvolen
9 °C
Zvolen 9°C | Bratislava 15°C | Košice 8°C

Novinky

Aktuálne

 

SLATINA 2014

SLATINA 2014 - výsledky

SLATINA 2014 - galéria

 

==================================================================================

 

Preteky detí Plávaná Môťová 2014

 

==================================================================================

 

Tradičné rybárske preteky MsO SRZ Zvolen 2014 deti - výsledky

 

==================================================================================

 

Tradičné rybárske preteky MsO SRZ Zvolen 2014 dospelí - výsledky

 

==================================================================================

 

Orthodox cup 2014, výsledky

Orthodox cup 2014, video

Orthodox cup 2014, galeria - kompletná

==================================================================================

 

Sumár úlovkov MsO SRZ Zvolen rok 2011 - 13, vody pstruhové

 

==================================================================================

 

Sumár úlovkov MsO SRZ Zvolen rok 2013, vody kaprové


==================================================================================

 

Sekcia brigádnickej činnosti vydala Harmonogram brigádnickej činnosti na rok 2014.

K nahliadnutiu je v sekcii Brigády alebo na tomto odkaze.

 

POHRONSKÁ ÚNIA

Aj pre tento rok platí dohoda medzi MsO SRZ Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Nová Baňa, nazvaná aj "Pohronská únia".

Na základe tejto dohody môžu členovia horemenovaných MsO loviť na miestne kaprové povolenie na revíroch č. 3-1090-2-1 Hron č. 8 (MsO Banská Bystrica), 3-1080-2-1 Hron č. 7 (MsO SRZ Zvolen), 3-1070-1-1 Hron č. 6 (MsO SRZ Žiar nad Hronom), 3-1060-1-1 Hron č. 5 (MsO SRZ Žarnovica), 3-1050-1-1 Hron č. 4 (MsO SRZ Nová Baňa), 3-1390-1-1 Jazerá Rychnavské (MsO SRZ Banská Štiavnica).

 

UPOZORNENIE!!!

Na základe Uznesenia Mestskej konferencie MsO SRZ Zvolen zo dňa 20.03.2013, ktorá v pismene C., bode 4., schvaľuje:

"Hornú mieru kapra rybničného v celkovej dĺžke 60 cm pre rybársky revír č. 3-5010-1-1 VN Dobrá Niva, na základe ktorej si bude môcť v nasledujúcom období, ktoré začína sezónou 2013, teda od 15.05.2013, loviaci privlastniť kapra v rozmedzí minimálnej a hornej miery, t.j. od 40 do 60 cm vrátane",

upravuje sa Miestny rybársky poriadok MsO SRZ Zvolen vložením citovanej schválenej úpravy do článku 1.B POPIS REVÍROV MsO SRZ ZVOLEN, Kaprové revíry, revír č. 3-5010-1-1, VN Dobrá Niva.

Citovaná úprava, schválená Mestskou konferenciou MsO SRZ Zvolen, bola odhlasovaná a schválená na Výročných členských schôdzach (VČS) za jednotlivé Obvodné organizácie ObO -1 až ObO - 4. Keďže podlľa Stanov SRZ, § 6, odst. 2, pism. b su členovia okrem iného povinní zúčastňovať sa na členských schôdzach, neznalosť horecitovanej úpravy z dôvodu neprítomnosti na VČS, prípadne iného dôvodu, neospravedlňuje dotyčnú osobu pred sankciami zo strany MsO.

 

MsO SRZ Zvolen

 
Prihlásenie
Kto je online
Máme online 5 hostí 
Linky
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
| Microsoft Exchange Hosting