Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Aktuálne oznamy MsO SRZ Zvolen

 

Výbor MsO SRZ Zvolen oznamuje členom MsO, že zákaz lovu rýb na VN Dobrá Niva 3-5010-1-1 trvá až do jeho zrušenia uznesením Mestskej konferencie, konanej v roku 2017. O zrušení zákazu budú členovia včas informovaní. 


 

 

Plán brigád na rok 2017

Na tomto odkaze je uverejnený plán brigád na rok 2017 aj s inštrukciami.   


 

Termíny konania Výročných členských schôdzí MsO SRZ Zvolen

Na tomto odkaze sú uverejnené termíny VČS ObO 1-4 MsO SRZ. V zmysle Stanov SRZ je účasť pre všetkých členov SRZ POVINNÁ.


 

MsO SRZ Zvolen oznamuje, ze pre rok 2017 aj naďalej platí oslobodenie od brigád po dovŕšeni 65-roku života člena.


 

S M E R N I C A o platení členských príspevkov a povolení na rybolov v roku 2017.

 Na stránke bola pridaná Smernica o platení členských príspevkov a povolení na rybolov v roku 2017 aj s termínmi vydávaní povolení na rok 2017. Celú smernicu si môžete pozrieť na tomto odkaze.