Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Uvodný

Aktuálne oznamy MsO SRZ Zvolen

Termíny odovzdania Povolení na rybolov za rok 2019 najdete na tomto odkaze. Smernica o platení členských príspevkov a povolení s termínmi VČS a tradičných pretekov je na tomto odkaze.


  Záujemcovia o hosťovacie povolenie na miestne vody SRZ Zvolen si ho môžu zakúpiť v predajni Záhradkárske potreby na ulici T.G. Masaryka 2 vo Zvolene. Predaj si treba deň dopredu dohodnúť u pána Bariaka na telefonickom čísle 0948 366 332. Ďakujeme za porozumenie.


 Na stránke je uverejnený výber najdôležitejších zmien v Zákone 216/2018 Z.z. a Vyhláške 381/2018 Z.z. Môžete si ich pozrieť na nasledujúcom odkaze. Vo vlastnom záujme doporučujeme dôkladné naštudovanie obidvoch právnych noriem. Takisto je uverejnená schématická pomôcka pre privlastňovanie rýb podľa nového zákona aj s výsvetlivkami, ktorú si môžete pozrieť na tomto odkaze.


  Na stránke je uverejnené kompletné znenie Zákona o rybárstve 216/2018 Z.z. a Vyhlášky 381/2018 Z.z.


     SRZ MsO Zvolen oznamuje svojim členom, aby v prípade zistenia znečistenia vôd, úhynu rýb, prípadne iných foriem ekologickej havárie na vodách MsO SRZ Zvolen kontaktovali p. Romana Urbana na tel. čísle 0950 181 531. Ďakujeme. 


 

Odovzdávanie Povolení na rybolov za rok 2019

Termíny odovzdávania Povolení na rybolov za rok 2019 po jednotlivých ObO.

Oznamujeme Vám, že riadne vyplnený a zosumarizovaný Prehľad o úlovkoch za rok 2019 ste povinný

odovzdať najneskôr do 15.januára 2020.

 

Návod, ako správne vyplniť Prehľad o úlovkoch, nájdete na jeho zadných stranách. Prehľady o úlovkoch

za rok 2019 ste povinný(á) odovzdať osobne v pobočkách jednotlivých ObO. Organizácia upozorňuje,

že iné ako fyzické odovzdanie vrátane odoslania Povolenia na rybolov za rok 2019 poštou nezaručuje

evidenciu odovzdania Povolení za rok 2019 v databáze odovzdaných povolení.

 

Po odovzdaní Prehľadov o úlovkoch za rok 2018 Vám bude odovzdaný šek a Smernice o platení členských

príspevkov a vydávaní povolení na rybolov pre rok 2020.

Prineste si so sebou členský preukaz.

Pri odovzdávaní Povolenia bude každý člen SRZ povinný zaktualizovať svoje trvalé bydlisko.

ObO 1

Rybársky dom Švermova 40, Zvolen

Utorok 17.12.2019 17:00 - 19:00
Sobota 21.12.2019 09:00 - 12:00
Sobota 28.12.2019 09:00 - 12:00
Sobota 04.01.2020 09:00 - 12:00
Utorok 07.01.2020 17:00 - 19:00
Sobota 11.01.2020 09:00 - 12:00
Utorok 14.01.2020 17:00 - 19:00
Streda 15.01.2020 17:00 - 19:00

ObO 2 

A. Hlinku 62, Zvolen - Zlatý Potok

Utorok 10.12.2019 16:30 - 19:00
Utorok 17.12.2019 16:30 - 19:00
Pondelok 23.12.2019 16:30 - 19:00
Pondelok 30.12.2019 16:30 - 19:00
Utorok 07.01.2020 16:30 - 19:00
Utorok 14.01.2020 16:30 - 19:00

ObO 3

Požiarna zbrojnica Pribinova 70, Zvolen - Môťová

Utorok 10.12.2019 17:00 - 19:00
Utorok 17.12.2019 17:00 - 19:00
Piatok 27.12.2019 17:00 - 19:00
Štvrtok 02.01.2020 17:00 - 19:00
Utorok 07.01.2020 17:00 - 19:00
Streda 15.01.2020 17:00 - 19:00

ObO 4

M.R. Štefánika 11, Detva,  3. Poschodie

Sobota 28.12.2019 08:00 - 12:00
Sobota 04.01.2020 08:00 - 12:00

 

Poznámka: V prípade neodovzdania povolenia na rybolov za rok 2019 v stanovených termínoch nebude

členom vydané povolenie na rybolov na rok 2020, podľa Zákona o výkone rybárskeho práva a Stanov SRZ.

V odovzdanom Povolení na rybolov za rok 2019 musí byť vykonaný sumár úlovkov a vychádzok na jednotlivých revíroch.

 

MsO SRZ Zvolen