Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Uvodný

Aktuálne oznamy MsO SRZ Zvolen

Termíny odovzdania Povolení na rybolov za rok 2019 najdete na tomto odkaze. Smernica o platení členských príspevkov a povolení s termínmi VČS a tradičných pretekov je na tomto odkaze.


  Záujemcovia o hosťovacie povolenie na miestne vody SRZ Zvolen si ho môžu zakúpiť v predajni Záhradkárske potreby na ulici T.G. Masaryka 2 vo Zvolene. Predaj si treba deň dopredu dohodnúť u pána Bariaka na telefonickom čísle 0948 366 332. Ďakujeme za porozumenie.


 Na stránke je uverejnený výber najdôležitejších zmien v Zákone 216/2018 Z.z. a Vyhláške 381/2018 Z.z. Môžete si ich pozrieť na nasledujúcom odkaze. Vo vlastnom záujme doporučujeme dôkladné naštudovanie obidvoch právnych noriem. Takisto je uverejnená schématická pomôcka pre privlastňovanie rýb podľa nového zákona aj s výsvetlivkami, ktorú si môžete pozrieť na tomto odkaze.


  Na stránke je uverejnené kompletné znenie Zákona o rybárstve 216/2018 Z.z. a Vyhlášky 381/2018 Z.z.


     SRZ MsO Zvolen oznamuje svojim členom, aby v prípade zistenia znečistenia vôd, úhynu rýb, prípadne iných foriem ekologickej havárie na vodách MsO SRZ Zvolen kontaktovali p. Romana Urbana na tel. čísle 0950 181 531. Ďakujeme. 


 

Pozvánka na MČS ObO 1, 2, 3, 4

 

POZVÁNKA NA MIMORIADNU ČLENSKÚ SCHÔDZU

 

MsO SRZ Zvolen, Obvodná organizácia 1, Vás pozýva na

Mimoriadnu členskú schôdzu

 

Miesto konania:   Reštaurácia CENTRUM, Zvolen

Dátum a čas konania:   3.10.2019  od 16:00 – 17:00

Prezentácia                                                   od 15:30

 

 

 

            PROGRAM ČLENSKEJ SCHÔDZE:

 

1.           Otvorenie

2.           Voľba pracovného predsedníctva

3.           Voľba mandátovej, návrhovej, volebnej komisie

4.           Informácia k aktuálnemu dianiu v  SRZ

5.           Voľba delegátov na Mestskú konferenciu SRZ Zvolen

6.           Diskusia

7.           Uznesenie

8.           Záver

 

 

  

POZVÁNKA NA MIMORIADNU ČLENSKÚ SCHÔDZU

 

MsO SRZ Zvolen, Obvodná organizácia 2, Vás pozýva na

Mimoriadnu členskú schôdzu

 

Miesto konania:   Reštaurácia CENTRUM, Zvolen

Dátum a čas konania:   3.10.2019  od 16:00 – 17:00

Prezentácia                                                   od 15:30

 

 

 

            PROGRAM ČLENSKEJ SCHÔDZE:

 

1.           Otvorenie

2.           Voľba pracovného predsedníctva

3.           Voľba mandátovej, návrhovej, volebnej komisie

4.           Informácia k aktuálnemu dianiu v  SRZ

5.           Voľba delegátov na Mestskú konferenciu SRZ Zvolen

6.           Diskusia

7.           Uznesenie

8.           Záver

 

 

  

POZVÁNKA NA MIMORIADNU ČLENSKÚ SCHÔDZU

 

MsO SRZ Zvolen, Obvodná organizácia 3, Vás pozýva na

Mimoriadnu členskú schôdzu

 

Miesto konania:   Reštaurácia CENTRUM, Zvolen

Dátum a čas konania:   3.10.2019  od 16:00 – 17:00

Prezentácia                                                   od 15:30

 

 

 

            PROGRAM ČLENSKEJ SCHÔDZE:

 

1.           Otvorenie

2.           Voľba pracovného predsedníctva

3.           Voľba mandátovej, návrhovej, volebnej komisie

4.           Informácia k aktuálnemu dianiu v  SRZ

5.           Voľba delegátov na Mestskú konferenciu SRZ Zvolen

6.           Diskusia

7.           Uznesenie

8.           Záver

 

 

  

POZVÁNKA NA MIMORIADNU ČLENSKÚ SCHÔDZU

 

MsO SRZ Zvolen, Obvodná organizácia 4, Vás pozýva na

Mimoriadnu členskú schôdzu

 

Miesto konania:   Reštaurácia CENTRUM, Zvolen

Dátum a čas konania:   3.10.2019  od 16:00 – 17:00

Prezentácia                                                   od 15:30

 

 

 

            PROGRAM ČLENSKEJ SCHÔDZE:

 

1.           Otvorenie

2.           Voľba pracovného predsedníctva

3.           Voľba mandátovej, návrhovej, volebnej komisie

4.           Informácia k aktuálnemu dianiu v  SRZ

5.           Voľba delegátov na Mestskú konferenciu SRZ Zvolen

6.           Diskusia

7.           Uznesenie

8.           Záver