Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Prihláška za člena MsO SRZ

Poslať prihlášku za člena MsO SRZ Zvolen je možné vykonať dvomi spôsobmi:

  • vyplnením online prihlášky (tu vedla)
  • stiahnutím tlačiva prihlášky, jej vytlačením, vyplnením a zaslaním na adresu: SRZ MsO Zvolen, Švermova 40, 961 50 Zvolen

V obidvoch prípadoch budete písomne upovedomený o najbližšom termíne konania školení a skúšok.