Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Tradičné rybárske preteky detí 2019

Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Zvolen

 

Vážení mladí rybári.

 

Výbor MsO Zvolen ako každý rok organizuje „Tradičné rybárske preteky detí Môťová 2019“, ktoré sa uskutočnia na vodnej nádrži Môťová, z ktorého si už veľa rybárov odnieslo množstvo pekných zážitkov a dobrých skúseností.

Súťaž bude prebiehať ako súťaž jednotlivcov detí do 15 rokov.

Srdečne pozývame všetkých mladých rybárov a ich príbuzných pre pekné a príjemné zahájenie rybárskej sezóny 2019.

 

Propozície pretekov :

Preteky sa uskutočnia dňa 11.5.2019 na vodnej nádrži Môťová.

 

Preteky sa uskutočnia za každého počasia od 08°° hod do 12°°hod.

Účasť na pretekoch je na vlastné nebezpečenstvo.

 

Zápis a losovanie stanoviska:

 

Predaj a losovanie v deň preteku sobota 11.5.2019 od 630 hod - rybárska chata MsO Zvolen – Môťová

Cena lovného miesta : 3 Eur 

Kŕmenie povolené od 730 hod – 11.5.2019

Začiatok preteku : 8°° hod – 11.5.2019 – zvukový signál

Koniec preteku : 12°° hod – 11.5.2019 – zvukový signál

Do hodnotenia preteku sú započítané všetky druhy ušľachtilých rýb dosahujúce minimálnu lovnú mieru.

Hodnotenie  : 1cm = 1 bod. Ryby bez zákonnej lovnej miery 1ks = 1bod. Belica je z preteku vylúčená.

Víťazom je pretekár s najvyšším súčtom bodov.

Protesty do 12 45 u hlavného rozhodcu.

Zápis úlovkov bude prevádzaný priebežne sektorovými rozhodcami do úlovkových záznamov.

Na pretek bude vytýčených max.70 lovných miest.

 

Technické pokyny pre „ Tradičné preteky detí Môťová 2019 “

 

Loviť je povolené max. na 1 udicu spôsobom : položená, plávaná, feeder.

Je zakázané loviť prívlačou a muškárením, na živú resp. mŕtvu rybku.

Loviaci je povinný počas preteku mať povinnú výbavu pre šetrné vylovenie ryby a jej zdokumentovanie (vhodný podberák, pean resp. vyberač háčikov,meter )

Ulovené ryby sa okamžite po zápise sektorovým rozhodcom vrátia späť do vody. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom manipulovať s ulovenou rybou nad rámec potrebný na jej zaznamenanie. Pri porušení tohto pravidla bude pretekajúci okamžite diskvalifikovaný.

Ryby ktoré zjavne nespĺňajú minimálnu lovnú mieru odporúčame šetrne pustiť späť ak je to možné bez jej vylovenia na breh.

Loviaci si môže ponechať 1 ks ušľachtilej ryby, ktorú sám ulovil.

Je zakázané vymieňať už privlastnenú rybu za inú, odovzdávať rybu inému loviacemu, privlastniť si viac ako 1ks ušľachtilej ryby. ( okamžitá diskvalifikácia resp. riešenie RS ).

Pri vylovovaní ryby je povolená pomoc rodiča resp. asistenta dieťaťa.

Prípadné protesty počas preteku podávať cez sektorového rozhodcu.

Na pretekoch sa môžu zúčastniť členovia SRZ narodení v roku 2004 a viac s platným povolením na rybolov pre rok 2019 .

Parkovanie vozidiel minimálne 20m, od hranice vodnej plochy!!!

 

Ceny za úlovku budú rozdeľované nasledovné : - vyhodnotené bude iba dieťa z dvojice.

 

1.    Kategória : hodnotenie 1 až 10 miesto podľa bodového ohodnotenia úlovkov

2.    Kategória : cena predsedu MsO Zvolen – najvyššie hodnotená ryba ( najväčší počet bodov za 1ks )

3.    Kategória : cena tajomníka MsO Zvolen – najlepšia mladá rybárka

Každý zúčastnený mladý rybár bude odmenený pri zakúpení lovného miesta.

 

 

Výbor SRZ Mestskej organizácie vo Zvolene Vás srdečne víta na ním obhospodarovanom revíre. Praje Vám príjemný pobyt a pretekárom dosiahnutie čo najlepších výsledkov.

 

Vo Zvolene dňa : 18.04.2019                                                                          Výbor MsO Zvolen