Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Zvolen

 

 

Memoriál

Ing. Ľubomíra Chrenka

 

 

 

PRETEKY V LOVE RÝB UDICOU – PLÁVANÁ

 

 

7 . ročník

 

 

14.mája.2016

Zvolen – Môťová

 

 

 

Vážení športoví priatelia.

 

Dovoľte nám Vás čo najsrdečnejšie pozvať na pretek LRU Plávaná. Memoriál Ing. Ľubomíra Chrenka sa koná na závodnom úseku vodnej nádrže MÔŤOVÁ, z ktorého si už veľa rybárov odnieslo množstvo pekných zážitkov a dobrých skúseností.

Veríme, že prijmete naše pozvanie a zároveň si spolu s nami spomeniete na vášnivého rybára a dlhoročného funkcionára, ktorého pamiatku si chceme týmto pretekom uctiť. Veríme, že strávite niekoľko príjemných hodín medzi svojimi priateľmi z rybárskeho spolku a starými športovými priateľmi, pričom prispejete k vysokej úrovni preteku, za čo sa Vám naša pretekárska trať odmení zaslúženým úlovkom.

Dobrou organizáciou, starostlivosťou o pretekárov a výberom kvalitných súperov chceme získať Vašu spokojnosť.

Zároveň touto cestou ďakujeme všetkým sponzorom, firmám a jednotlivcom, ktorí prispeli finančným príspevkom alebo sa iným spôsobom zúčastnili na príprave tohto podujatia a prispeli k jeho zdarnému priebehu.

Výbor SRZ Mestskej organizácie vo Zvolene Vás srdečne víta na ním obhospodarovanom revíri. Praje Vám príjemný pobyt a pretekárom dosiahnutie čo najlepších výsledkov.

Výbor SRZ MSO ZVOLEN

Vodná nádrž Môťová, revír č. 3-5410

GPS

44°33´14.33" N

19°10´28.02" E

 

 

 

PROPOZÍCIE

Preteky LRU Plávaná  "Memoriál Ing. Ľubomíra Chrenka"

Dátum 14. mája. 2016 – sobota

Prihlášky na adresu :

Prihlášky prosím zasielať písomne na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Uzavierka prihlášok: 11.05.2016 - 18:00. Maximálny počet pretekárov - 44, t.j. 22 dvojic.

 

Časový program : sobota 14. mája 2016

Tréning: Pre prihlásených účastníkov preteku je povolený tréning na pretekárskej trati dňa 13.05.2016 od 10:00 do 18:00. Po tomto čase je pretekárska trať uzavretá.

6.30  -  7.15

Prezentácia

7.15  -  7.30

Žrebovanie  preteku

7.30  -  7.55

Otvorenie preteku

7.55  -  10.00

Príprava pretekárov

10.00  -  14.00

Pretek

14.00  -  16.00

Vyhodnotenie  preteku, záver

 

Štartovné : 15,- Eur/1 pretekár, družstvo 30,- € – v cene štartovného, občerstvenie po skončení preteku.

Stravovanie : Pri pretekárskej trati je otvorený bufet s občerstvením.

Informácie : Prípadné podrobnejšie informácie si vyžiadajte na MsO Zvolen, resp.tel.: 0903804127, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Štáb pretekov Memoriál Ing. Ľubomíra Chrenka 2016.

Riaditeľ

Pavel Vaculčiak

Technický vedúci

Milan Pavlovský

Bodovacia komisia

Izidor Pivarnik

Hlavný usporiadateľ

Ing. Jaroslav Medek

Zdravotná služba

Eva Jančošková

 

TECHNICKÉ  POKYNY

Rozsah pretekov : preteká sa v love rýb udicou na plávanú podľa medzinárodných pravidiel CIPS a súťažného poriadku SRZ.

Max. množstvo patentky je 0,5 l (vrátane patentky na lov).

Účasť : pretekov sa môžu zúčastniť prihlásení jednotlivci, členovia SRZ s platným povolením na rybolov pre rok 2015 a platným rybárskym lístkom.

Pretekársky poriadok

Súťaž 2-členných družstiev

Súťaž 2-členných družstiev bude prebiehať podľa nasledujúcich podmienok. Pretekári budú rozdelení do 2 sektorov, v prípade, že bude počet zúčastnených viac, ako 12 pretekárov v jednom sektore, budú sektory rozdelené na podsektory. Víťazom je družstvo s najnižším súčtom umiestnení a najvyšším počtom CIPS bodov.Celkovo budú vyhodnotené prvé 3 družstvá.

Samostatne budú vyhodnotení víťazi sektorov bez prihliadania na podsektory upomienkovým pohárom. Ocenenie umiestnených družstiev a víťazov sektorov bude rozdelením 60% vyzbieraného štartovného + poháre. 1. miesto 40%, 2. miesto 25%, 3. miesto 15%, víťazi sektorov každý po 5%.

Na pretek sa môžu prihlásiť aj samostatní pretekári. Zo samostatne prihlásených pretekárov budú vytvorené družstvá pri prezentácii. V prípade, že nebude vytvorené družstvo pre nedostatok pretekárov, bude pretekár vylosovaný do niektorého zo sektorov a bude hodnotený ako jednotlivec.

 

Popis pretekárskej trate

Vodná nádrž Môťová, revír č. 3- 5410, priestor trate trávnatý, trať v mieste pretekov má hĺbku 1,5 až 2m,šírka cca. 200m, dno štrkové s miernym nánosom bahna bez prekážok.

Prístup k trati

V smere od Lučenca po vjazde do Zvolena od závodu Bučina po cca. 100m odbočiť vľavo, na najbližšej križovatke vľavo. V smere od Žiaru nad Hronom pokračovať na smer Lučenec, po prejdení svetelnej križovatky druhá odbočka vpravo a na najbližšej križovatke vľavo.

Výskyt ryby

Všetky druhy bielych rýb, pleskáč, plotica, lieň, kapor, úhor, boleň, amur.

Osobitné upozornenia : pretekári sú povinní uchovať všetky úlovky živé a ulovené ryby musia byť prinesené k váženiu v nádobe s vodou.

Rôzne : pretekári súťažia na vlastné nebezpečenstvo.

 

REKLAMNÍ PARTNERI

www.poseidon-navnady.sk

www.splavkyitalia.cz