Športová činnosť

Preteky v love kapra jednotlivcov na boilies 2019

Preteky v love rýb na boilies jednotlivcov 2019

Usporiadateľ:

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Zvolen

Miesto konania:

VN Dobrá Niva 3-5010-1-1

Dátum konania:

25.05.2019 – 26.05.2019

Charakter pretekov:

Preteky v love kapra na boilies jednotlivcov v duchu zásad Chyť a pusť. Preteky trvajú 24 hodín a zúčastniť sa ich môžu členovia MsO SRZ Zvolen. Krédom pretekov je podpora športového rybolovu, ochrana prírody, ichtyofauny a trofejných úlovkov a zároveň propagácia lovu v zmysle Chyť a pusť.

Časový harmonogram pretekov:

25.05.2019

08:00 – Registrácia účastníkov

09:00 – Losovanie lovných miest

12:00 – Začiatok pretekov

26.05.2019

12:00 – Ukončenie pretekov

14:00 – Vyhlásenie výsledkov

Štartovné

Výška štartovného je stanovená na 30,- €. Štartovné je možné zaplatiť priamo do rúk predsedu ObO3 SRZ Zvolen Jánovi Fekiačovi, v predajni Optika Erima s.r.o. na P.O. Hviezdoslava 42, Zvolen Ľubomírovi Ondrejkovi, posledný termín zaplatenia štartovného sú Tradičné preteky dospelých dňa 12.05.2019 do rúk Ing. Andrejovi Banskému. Loviaci bude zapísaný a zaregistrovaný až po zaplatení štartovného !!!

Preteky sa uskutočnia len v prípade, ak bude prihlásených a uhradených minimálne 40 účastníkov pretekov. V prípade nekonania pretekov bude štartovné vrátené prihláseným účastníkom.

Ceny

  1. cena- 500 €
  2. cena – 300 €
  3. cena – 100 €

Pravidlá pretekov

–          Pretekov sa môžu zúčastniť členovia SRZ s platným rybárskym lístkom vo veku min. od 15 rokov.

–          Účastníci vo veku od 15 do 18 rokov môžu pretekať len pod dozorom zákonného zástupcu.

–          Preteká sa systémom Chyť a pusť nonstop v zmysle § 20 Zákona 216/2018 Z.z. a § 15 Vyhlášky 381/2018 Z.z. ako športový rybársky pretek

–          Pretekov sa zúčastňujú jednotlivci, na každom vylosovanom mieste môže chytať len jeden loviaci.

–          Povolený spôsob lovu je na položenú, každý loviaci môže loviť na dva prúty, na každom prúte je povolený len jeden nadväzec s jedným háčikom. Lov plavanou a feedrom je zakázaný.

–          Dĺžka nadväzca je neobmedzená

–          Ako nástrahu je povolené použiť len boilies, je zakázané použiť penové nástrahy (wazz up)

–          Druh a množstvo návnad je neobmedzený, použitie živočíšnych návnad je zakázané.

–          Organizátor si vyhradzuje právo kontroly montáže jej vytiahnutím na breh

–          Loví sa len na odhod, člny, zavážacie loďky a iné plávajúce zariadenia sú zakázané.

–          Povolený spôsob kŕmenia je kŕmna raketa, kobra, prak, lopatka. Použitie markera a nahadzovacieho sonaru je povolene.

–          Pri opustení stanoviska musí loviaci prerušiť lov vytiahnutím montáží na breh.

–          Pomoc cudzích osôb pri love je zakázaná. Pomoc zákonného zástupcu pretekárovi vo veku od 15 do 18 rokov je povolená.

–          Loviaci so môže zaparkovať vozidlo pri lovnom mieste, opustenie lovného miesta vozidlom počas preteku je zakázané.

–          Pri vylovení ryby z vody je povinné použiť podberák a rybu umiestniť na adekvátnu podložku.

–          Loviaci je povinný správať sa k rybe čo najšetrnejšie.

–          Po ulovení je loviaci povinný umiestniť rybu do prechovávacieho vaku a následne zavolať rozhodcu.

–          Do výsledku sa započítavajú len kapor a amur o hmotnosti nad 5 kg.

–          Víťazom sa stáva loviaci s najvyšším súčtom hmotnosti dvoch najväčších rýb.

–          V prípade zhody hmotnosti rozhoduje hmotnosť väčšej ryby.

–          V prípade ďalšej zhody rozhoduje dĺžka väčšej ryby.

–          Po zvážení ryby rozhodcom  a jej zapísaní do listiny musí byť ryba okamžite šetrne pustená späť do vody.

–          Uhynuté ryby sa nevážia, v prípade zistenia, že uhynutie ryby spôsobil loviacim, nasleduje jeho okamžitá diskvalifikácia

–          V prípade zistenia prenosu ulovenej ryby z jedného lovného miesta na druhé, budú obidvaja loviaci diskvalifikovaní.

–          Ryba zaseknutá tesne pred záverečným signálom musí buď zdolaná do 10 min po signáli, inak nebude započítaná.

Povinná výbava

–          Podberák o dĺžke ramien minimálne 80 cm

–          Dva prechovávacie saky nepoškodzujúce rybu

–          Dostatočne veľká podložka na odháčkovanie ryby

Záverečné ustanovenia

–          Každý loviaci sa zúčastňuje preteku na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo

–          Každý loviaci podpisom potvrdí súhlas s pravidlami pretekov

–          V prípade zlých poveternostných podmienok si organizátor vyhradzuje právo preteky predčasne ukončiť. V prípade predčasného ukončenia platia výsledky k momentu ukončenia.

–          Organizátor neručí za majetok loviaceho.

–          Každý loviaci si po ukončení pretekov dôkladne vyčistí lovné miesto.

–          Organizátor si vyhradzuje použiť foto a video materiály získané počas preteku na mediálne účely.

Kontakt

info@srz-zvolen.sk www.srz-zvolen.sk

MsO SRZ Zvolen
J. Švermu 40
960 01 Zvolen
Slovensko

Používate Internet Explorer, ktorý nepodporujeme. Odporúčame tyto prehliedače