Brigády

Brigáda výlov Očová – BOZP

Priatelia rybári. Bezpečnosť a ochranu pri práci zaručuje Ústava SR a celý systém zákonných ustanovení. SRZ MsO Zvolen pri zabezpečovaní brigád je povinná uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Aj na výročných schôdzach sme boli všetci upozorňovaní na tieto zásady. Pred vykonávaním brigád upozorňujú brigádnickí referenti na dodržiavanie bezpečnosti pri práci. Ich dodržiavanie a poučenie dokonca podpisujete. Dňa 3. 10. 2020 sa uskutoční výlov v RH Očová. Na základe opatrení Vás preto žiadame, aby ste si na tento výlov zobrali so sebou okrem primeraného oblečenia aj rybárske čižmy, brodiaky a pod. Kto sa dostaví na brigádu bez tejto obuvi nebude na výkon tejto práce pripustený. Či sa bude niekto hnevať, alebo nie. Nie je možné aby niektorí, ako v minulosti prišli v šľapkách a pod. obuvi. Odpovede, to je moja vec, ja si za seba zodpovedám sú neprípustné. Za úraz nesie zodpovednosť organizácia, ktorá to organizuje. Deti nemôžu vykonávať práce, ani sa ich zúčasťňovať. Preto Vás žiadame aby ste rešpektovali toto upozornenie. S pozdravom, Petrov zdar!   

 
 
 

Kontakt

info@srz-zvolen.sk www.srz-zvolen.sk

MsO SRZ Zvolen
J. Švermu 40
960 01 Zvolen
Slovensko

Používate Internet Explorer, ktorý nepodporujeme. Odporúčame tyto prehliedače