Brigády

Brigádnická činnosť na rok 2023 pre ObO1 a ObO3

Všeobecné pokyny:

Oznamy o termínoch vykonávania brigád vyvesí každá ObO SRZ na svojich oznamovacích miestach. Brigády sa zvyčajne vykonávajú v sobotu od 7:00 do 13:00 hod. Každý brigádnik si vo vlastnom záujme zabezpečí prac. odev, vhodnú prac. obuv a ochranné rukavice. Ďalej je povinný dodržiavať pokyny brigádnického referenta, ktorý v danom dni vykonáva dozor.

V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda automaticky ruší, čím nevzniká nárok na zapísanie brigády.

Odporúčame členom ObO-4  pokiaľ sa nekonajú brigády v ich ObO-čke aby využívali termíny brigád určených ObO-2 so zrazom na rybochovnom zariadení v Očovej alebo termínov brigád organizovaných ObO-1 a ObO-3 so zrazom na VN-Môťová.

Kontakt

info@srz-zvolen.sk www.srz-zvolen.sk

MsO SRZ Zvolen
J. Švermu 40
960 01 Zvolen
Slovensko

Používate Internet Explorer, ktorý nepodporujeme. Odporúčame tyto prehliedače