Brigády

Rozpis brigád na rok 2021 pre ObO 2

 

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVAZ – OBVODNÁ ORGANIZÁCIA Č.2.

 

Harmonogram

 

Mesiac       

Dátum uskutočnenia

 brigády

Zraz

brigádnikov

Práce

na akcii

 

Výstroj, náradie

 

Marec

 

13.03.2021

20.03.2021

27.03.2021

Rybné hospodárstvo

Očová

O 7.00 hod.

Práce na hosp.

budove a príprava

rybníkov

Gumené čižmy alebo

pracovná obuv

 

Apríl

 

10.04.2021

17.04.2021

Rybné hospodárstvo

Očová

O 7.00 hod.

Práce na hosp.

budove a príprava

rybníkov

Gumené čižmy alebo

pracovná obuv

 

Máj

 

 

15.05.2021

 

Rybné hospodárstvo

Očová

O 7.00 hod.

Práce na rybnom

hospodárstve + kosenie

Gumené čižmy alebo

pracovná obuv

 

 

September

 

18.09.2021

25.09.2021

 

Rybné hosp. Očová

O 7.00 hod.

Práce na rybnom

hospodárstve

Gumené čižmy alebo

pracovná obuv

 

Október

 

 2.10.2021

 9.10.2021

Rybné hospodárstvo

Očová

O 7.30 hod

Práce na rybnom

hospodárstve

 

Gumené čižmy

 

 brigádnickej činnosti na rok 2021

 

 

 

 

 

Termíny brigád mimo harmonogramu a popis prác budú aktuálne vypísané vo vývesnej skrinke na budove ObO II na Zlatom Potoku.

 

POZNÁMKY : 1.Harmonogram slúži ako pozvánka na brigádu. Pozvánky zasielané nebudú!

                          2.Na brigádu si prineste členský preukaz!        

 

 

Vo Zvolene dňa 01.12. 2020                               Za výbor : Predseda    Ing Medek Jaroslav v.r.

                                                                                               Za SBČ        p. Ďurečka Pavel  v.r.

  1.        Vlčko Jozef v.r.

Kontakt

info@srz-zvolen.sk www.srz-zvolen.sk

MsO SRZ Zvolen
J. Švermu 40
960 01 Zvolen
Slovensko

Používate Internet Explorer, ktorý nepodporujeme. Odporúčame tyto prehliedače