Brigády

Harmonogram brigád MsO SRZ Zvolen 2020

Všeobecné pokyny

Oznamy o termínoch  vykonávania brigád vyvesí každá ObO SRZ na svojich oznamovacích miestach. Brigády sa zvyčajne vykonávajú v sobotu od 7:00 do 13:00 hod. Každý brigádnik si vo vlastnom záujme zabezpečí prac. odev, vhodnú prac. obuv a ochranné rukavice. Ďalej je povinný dodržiavať pokyny brigádnického referenta, ktorý v danom dni vykonáva dozor.

V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda automaticky ruší, čím nevzniká nárok na zapísanie brigády.

Upozorňujeme členov ObO-2 a ObO-4, aby využívali predovšetkým brigády organizované vlastnou obvodnou organizáciou, pretože v prípade vyššej účasti brigádnikov v termínoch organizovaných obvodnými organizáciami  1 a 3 budú uprednostnení členovia vlastných obvodných organizácií.

SRZ  Mestská organizácia Zvolen

Termíny brigádnickej činnosti na rok 2020

 

Mesiac

Deň

Zraz brigádnikov

Plánovaná práca

Dozor

Január

Február

 

Vypiľovanie prevzdušňovacích otvorov VN- Dobrá Niva

Sprístupňovanie lovných stanovíšť na vodnom toku Hron

ObO-3

 

ObO-3

Marec

 

 

 

7.3.

21.3.

28.3.

VN Môťová

Podľa požiadaviek mestského výboru a jednotlivých obvodových organizácií

ObO-1

 

ObO-1

ObO-3

Apríl

 

 

 

4.4.

11.4.

18.4.

25.4.

VN Môťová

Podľa požiadaviek mestského výboru a jednotlivých obvodových organizácií

ObO-1

ObO-3

ObO-1

ObO-3

Máj

 

 

 

2.5.

9.5.

10.5.

16.5.

23.5.

30.5.

VN Môťová

Tradičné rybárske detské preteky

Tradičné rybárske preteky dospelých

Podľa požiadaviek mestského výboru a jednotlivých obvodových organizácií

ObO-1

ObO-1

ObO-1

ObO-1

ObO-3

ObO-1

JÚL

AUGUST

VN Dobrá Niva

VN Môťová

Zber odpadu na VN Dobrá Niva

Zber odpadu na VN Môťová

Zabezpečovanie a dovoz krmiva

Vedúci sekcie brigád

 

September

 

 

 

12.9.

19.9.

26.9.

 

Podľa požiadaviek mestského výboru a jednotlivých obvodových organizácií

ObO-3

ObO-1

ObO-3

Október

 

 

 

3.10.

10.10.

17.10.

24.10.

31.10.

VN Môťová

Podľa požiadaviek mestského výboru a jednotlivých obvodových organizácií

ObO-1

ObO-3

ObO-1

ObO-3

ObO-1

 

 

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVAZ – OBVODNÁ ORGANIZÁCIA Č.2.

 

Harmonogram brigádnickej činnosti na rok 2020

Mesiac       

Dátum  brigády

Zraz brigádnikov

Práce na akcii

Výstroj, náradie

Marec

07.03.2020

14.03.2020

21.03.2020

28.03.2020

Rybné hospodárstvo

Očová

O 7.00 hod.

Práce na hosp.

budove a príprava

rybníkov

Gumené čižmy alebo

pracovná obuv

 

Apríl

04.04.2020

18.04.2020

Rybné hospodárstvo

Očová

O 7.00 hod.

Práce na hosp.

budove a príprava

rybníkov

Gumené čižmy alebo

pracovná obuv

 

Máj

 

 

16.05.2020

 

Rybné hospodárstvo

Očová

O 7.00 hod.

Práce na rybnom

hospodárstve + kosenie

Gumené čižmy alebo

pracovná obuv

 

September

 

19.09.2020

26.09.2020

 

Rybné hosp. Očová

O 7.00 hod.

Práce na rybnom

hospodárstve

Gumené čižmy alebo

pracovná obuv

Október

10.10.2020

17.10.2020

Rybné hospodárstvo

Očová

O 7.30 hod

Práce na rybnom

hospodárstve

 

Gumené čižmy

 

 Termíny brigád mimo harmonogramu a popis prác budú aktuálne vypísané vo vývesnej skrinke na budove ObO II na Zlatom Potoku.

POZNÁMKY :

1.Harmonogram slúži ako pozvánka na brigádu. Pozvánky zasielané nebudú!

 2.Na brigádu si prineste členský preukaz!        

 

Vo Zvolene dňa 01.12. 2019     

 

Za výbor :

Predseda    Ing Medek Jaroslav v.r.

Ďurečka Pavel  v.r.

Vlčko Jozef v.r.

Kontakt

info@srz-zvolen.sk www.srz-zvolen.sk

MsO SRZ Zvolen
J. Švermu 40
960 01 Zvolen
Slovensko

Používate Internet Explorer, ktorý nepodporujeme. Odporúčame tyto prehliedače