Povolenia

Odovzdávanie Povolení ObO 1, ObO 2, ObO 3, ObO 4

ObO 1 Zvolen

 

Oznamujeme členom ObO 1 SRZ MsO Zvolen, že termín odovzdania „Prehľadov o úlovkoch za rok 2020“ (ďalej len „Prehľadov“) je do 15.01.2021. Prehľady je potrebné odovzdať do schránky na Rybárskom dome Švermova 40, Zvolen. Prehľady o úlovkoch budú priebežne vyzdvihované.

 

Vlastníci 2-och alebo 3-och Prehľadov (kaprové, lipňové, pstruhové) odovzdajú Prehľady vložené do jednej obálky.

 

Odovzdávajú sa len samotné Prehľady, bez členských preukazov.

 

Povinnosťou členov je vyplniť sumár na konci Prehľadu o úlovkoch aj v prípade, že si neprivlastnili žiadnu rybu. Ide o štatistické údaje ohľadom návštevnosti revírov v rámci SRZ.

 

Platba za Povolenie na rok 2021 sa zrealizuje dvomi spôsobmi:

 

  1. Platba prevodom cez internet banking
  2. Platba vkladom hotovosti priamo na účet SRZ Zvolen v banke.

 

IBAN pre platbu je uvedený v Smernici pre výdaj povolení na rok 2021.

 

IBAN: SK62 0900 0000 0051 7594 1294

 

Do správy pre prijímateľa je potrebné v oboch prípadoch uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia a čísla zaplatených položiek zo Smernice alebo slovné položky (Janko Mrkvička, 1.1.1911, 1,3,7,16,  resp. členské nad 18 r., príspevok na deti, Miestne kaprové nad 18 r., brigády za 2020)

 

Do schránky na Rybárskom dome Švermova 40, Zvolen odovzdávajú Prehľady len členovia ObO 1, Prehľady členov ostatných ObO nebudú zaevidované!

 

Informácie o výdaji Povolení na rok 2021 budú podané priebežne.

 

S pozdravom

ObO 1 SRZ Zvolen.

ObO 2 Zvolen

Oznamujeme členom ObO 2 SRZ MsO Zvolen, že termín odovzdania „Prehľadov o úlovkoch za rok 2020“ (ďalej len „Prehľadov“) je do 15.01.2021. Prehľady je potrebné odovzdať do schránky v sídle ObO 2 na A. Hlinku 62, Zlatý Potok, Zvolen (drevenica).

 

 Prehľady o úlovkoch budú priebežne vyzdvihované.

 

Vlastníci 2-och alebo 3-och Prehľadov (kaprové, lipňové, pstruhové) odovzdajú Prehľady vložené do jednej obálky.

 

Odovzdávajú sa len samotné Prehľady, bez členských preukazov.

 

Povinnosťou členov je vyplniť sumár na konci Prehľadu o úlovkoch aj v prípade, že si neprivlastnili žiadnu rybu. Ide o štatistické údaje ohľadom návštevnosti revírov v rámci SRZ.

 

Platba za Povolenie na rok 2021 sa zrealizuje dvomi spôsobmi:

 

  1. Platba prevodom cez internet banking
  2. Platba vkladom hotovosti priamo na účet SRZ Zvolen.
  3.  

IBAN pre platbu je uvedený v Smernici pre výdaj povolení na rok 2021.

 

IBAN: SK62 0900 0000 0051 7594 1294

 

Do správy pre prijímateľa je potrebné v oboch prípadoch uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia a čísla zaplatených položiek zo Smernice alebo slovné položky (Janko Mrkvička, 1.1.1911, 1,3,7,16,  resp. členské nad 18 r., príspevok na deti, Miestne kaprové nad 18 r., brigády za 2020)

 

Do schránky v sídle ObO 2, A. Hlinku 62, Zlatý Potok, Zvolen (drevenica) odovzdávajú Prehľady len členovia ObO 2, Prehľady členov ostatných ObO nebudú zaevidované!

 

Informácie o výdaji Povolení na rok 2021 budú podané priebežne.

 

S pozdravom

 

ObO 2 SRZ Zvolen.

 

ObO 3 Zvolen

 

Oznamujeme členom ObO 3 SRZ MsO Zvolen, že termín odovzdania „Prehľadov o úlovkoch za rok 2020“ (ďalej len „Prehľadov“) je do 15.01.2021. Prehľady je potrebné odovzdať do schránky na rybárskej chate na priehrade.

 

Prehľady o úlovkoch budú priebežne vyzdvihované.

 

Vlastníci 2-och alebo 3-och Prehľadov (kaprové, lipňové, pstruhové) odovzdajú Prehľady vložené do jednej obálky.

 

Odovzdávajú sa len samotné Prehľady, bez členských preukazov.

 

Povinnosťou členov je vyplniť sumár na konci Prehľadu o úlovkoch aj v prípade, že si neprivlastnili žiadnu rybu. Ide o štatistické údaje ohľadom návštevnosti revírov v rámci SRZ.

 

Platba za Povolenie na rok 2021 sa zrealizuje dvomi spôsobmi:

 

  1. Platba prevodom cez internet banking
  2. Platba vkladom hotovosti priamo na účet SRZ Zvolen.

IBAN pre platbu je uvedený v Smernici pre výdaj povolení na rok 2021.

 

IBAN: SK62 0900 0000 0051 7594 1294

 

Do správy pre prijímateľa je potrebné v oboch prípadoch uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia a čísla zaplatených položiek zo Smernice alebo slovné položky (Janko Mrkvička, 1.1.1911, 1,3,7,16,  resp. členské nad 18 r., príspevok na deti, Miestne kaprové nad 18 r., brigády za 2020)

 

Do schránky na rybárskej chate na priehrade odovzdávajú Prehľady len členovia ObO 3, Prehľady členov ostatných ObO nebudú zaevidované!

 

Informácie o výdaji Povolení na rok 2021 budú podané priebežne.

 

S pozdravom

ObO 3 SRZ Zvolen.

 

ObO 4 Zvolen (Detva)
 
Oznamujeme členom ObO 4 SRZ MsO Zvolen, že termín odovzdania „Prehľadov o úlovkoch za rok 2020“(ďalej len „Prehľadov“) je do 15.01.2021Prehľady je potrebné odovzdať do schránky v sídle ObO 4 na ulici M.R. Štefánika 9, Detva.
 
Prehľady o úlovkoch budú priebežne vyzdvihované.
 
Vlastníci 2-och alebo 3-och Prehľadov (kaprové, lipňové, pstruhové) odovzdajú Prehľady vložené do jednej obálky.
 
Odovzdávajú sa len samotné Prehľady, bez členských preukazov.
 
Povinnosťou členov je vyplniť sumár na konci Prehľadu o úlovkoch aj v prípade, že si neprivlastnili žiadnu rybu. Ide o štatistické údaje ohľadom návštevnosti revírov v rámci SRZ.
 
Platba za Povolenie na rok 2021 sa zrealizuje dvomi spôsobmi:
1. Platba prevodom cez internet banking
2. Platba vkladom hotovosti priamo na účet SRZ Zvolen.
 
IBAN pre platbu je uvedený v Smernici pre výdaj povolení na rok 2021.
 
IBAN: SK62 0900 0000 0051 7594 1294
 
Do správy pre prijímateľa je potrebné v oboch prípadoch uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia a čísla zaplatených položiek zo Smernice alebo slovné položky (Janko Mrkvička, 1.1.1911, 1,3,7,16, resp. členské nad 18 r., príspevok na deti, Miestne kaprové nad 18 r., brigády za 2020)
 
Do schránky v sídle ObO 4 na ulici M.R. Štefánika 9, Detva odovzdávajú Prehľady len členovia ObO 4, Prehľady členov ostatných ObO nebudú zaevidované!
 
Informácie o výdaji Povolení na rok 2021 budú podané priebežne.
 
S pozdravom
ObO 4 SRZ Zvolen.

Kontakt

info@srz-zvolen.sk www.srz-zvolen.sk

MsO SRZ Zvolen
J. Švermu 40
960 01 Zvolen
Slovensko

Používate Internet Explorer, ktorý nepodporujeme. Odporúčame tyto prehliedače