Povolenia

Odovzdávanie povolení ObO 2 za rok 2022

Odovzdávanie povolení členov ObO 2 za rok 2022

 

Členovia SRZ majú povinnosť odovzdať riadne vyplnený „ Záznam o dochádzke
k vode a úlovkoch“ do 15.1.2023. Na základe skúseností a pozitívnych ohlasov
členov ObO 2 ich tak ako pred rokom vhadzujte do schránky na budove ObO 2
na Zlatom Potoku ul. A.Hlinku 1809/62 (oproti garážam na parkovisku).Pred
vhodením si skontrolujte Vašu adresu a dátum narodenia v „Zázname“. Ak je
niečo nesprávne, preškrtnite to a napíšte správny údaj.

 

Nevhadzujte do schránky členské legitimácie!!!!!!!

 

Informácia o vydávaní povoleniek na rybolov na rok 2023
Povolenia na rybolov si členovia budú rovnako ako pred rokom objednávať
prostredníctvom novovytvoreného e-shopu SRZ MsO Zvolen na stránke
zvolensrz.sk

Kontakt

info@srz-zvolen.sk www.srz-zvolen.sk

MsO SRZ Zvolen
J. Švermu 40
960 01 Zvolen
Slovensko

Používate Internet Explorer, ktorý nepodporujeme. Odporúčame tyto prehliedače