Ostatné

Prihláška za člena SRZ MsO Zvolen

Poslať prihlášku za člena SRZ MsO Zvolen je možné vykonať vyplnením online prihlášky https://www.srz-zvolen.sk/prihlaska/ do 20.03.2022. Po tomto termíne budeme prijímať nových členov až v roku 2023. 

Výbor SRZ MsO Zvolen

Kontakt

info@srz-zvolen.sk www.srz-zvolen.sk

MsO SRZ Zvolen
J. Švermu 40
960 01 Zvolen
Slovensko

Používate Internet Explorer, ktorý nepodporujeme. Odporúčame tyto prehliedače