Povolenia

SMERNICA PRE VÝDAJ POVOLENÍ 2021

Kolegovia rybári,

aktuálne prebieha výdaj povolení podľa harmonogramu zo Smernice, výdaj je cez okienko, musia byť splnené náležitosti pre výdaj povolení, t.j. odovzdané Povolenie za rok 2020, uhradené všetky poplatky, odovzdaný členský preukaz, potvrdenie o zaplatení (šek alebo výpis z účtu) a samostatne zosumarizované platby s menom, rokom narodenia a tel. číslom. Tieto náležitosti treba vhodiť do schránky na J. Švermu 40, Zvolen (rybársky dom).

Poplatky musia byť zaplatené do 31.03.2021, inak zaniká členstvo v SRZ!

Následne budete informovaní, kde a kedy si môžete doklady na rok 2021 vyzdvihnúť.

S pozdravom

SRZ Zvolen

Kontakt

info@srz-zvolen.sk www.srz-zvolen.sk

MsO SRZ Zvolen
J. Švermu 40
960 01 Zvolen
Slovensko

Používate Internet Explorer, ktorý nepodporujeme. Odporúčame tyto prehliedače