Legislativa

Odovzdávanie povolení ObO 1, ObO 2 a ObO 3 Zvolen

ODOVZDÁVANIE PREHĽADOV O ÚLOVKOCH ObO 1, ObO 2, ObO 3
––––––

Kolegovia rybári, výbor ObO 1 MsO SRZ Zvolen stanovuje predbežný prvý termín
odovzdávania povolení za rok 2020 na 15.12.2020 od 17:00 do 19:00 a 18.12.2020 od 17:00 do 19:00. Z dôvodu ohláseného lockdownu
budú nasledujúce termíny až po 11.1.2021, pokiaľ to aktuálna epidemiologická situácia dovolí.
Odovzdávanie sa bude vykonávať na Švermovej v rybárskom dome..
Prípadnú zmenu termínu včas oznámime na internete. Žiadame o prísne dodržiavanie
hygienických pravidiel, tzn. rúško, odstup, presný spôsob odovzdávania bude oznámený
priamo na mieste.
 
Vzhľadom na súčasnú situáciu prosíme o prísne dodržiavanie hygienických predpisov a
ďakujeme za pochopenie.

Výbor ObO 2 SRZ Zvolen stanovuje prvé 3 termíny odovzdávania „Prehľadov o úlovkoch za
rok 2020“ v budove SRZ ObO 2 na Zlatom Potoku vo Zvolene a to :

15.12.2020 -UTO , 16.12.2020-STR , 18.12.2020- PIA,
Od 16.00 do 18.30 hod.
Z dôvodu ohláseného lockdownu budú ďalšie termíny až po 11.1.2021, pokiaľ to aktuálna
epidemiologická situácia dovolí. Prípadné zmeny a ďalšie termíny včas oznámime na
internete, FB a na oznamovacej tabuli ObO 2 na Zl. Potoku.
Spôsob preberania:
– preberanie sa bude realizovať kvôli hygienickým predpisom cez okienko v budove
ObO 2 na Zl. Potoku. Žiadame o prísne dodržiavanie pravidiel, tzn. rúško a odstupy.
– po odovzdaní „Prehľadu“ Vám budú vydané „Smernice o platení členských
príspevkov a vydávaní povoleniek pre rok 2021“ a opečiatkovaný ústrižok –
potvrdenie o odovzdaní.
– v záujme urýchlenia procesu sa nebude potvrdzovať odovzdanie do členských
preukazov
– keďže bude uprednostňovaná platba internet bankingom, je novozaložený druhý účet
SRZ Zvolen,ktorého IBAN je iný ako pri platbe šekom a bude uvedený v
„Smerniciach“
– členov, ktorí sa rozhodnú napriek tomu pre platbu šekom preto prosíme, aby o vydanie
šeku výslovne požiadali.
Prosíme o prísne dodržiavanie hygienických predpisov a ďakujeme za pochopenie.
Vo Zvolene, 11.12.2020 výbor ObO 2 SRZ Zvolen

 

Kolegovia rybári, výbor ObO 3 MsO SRZ Zvolen stanovuje predbežné prvé termíny

odovzdávania povolení za rok 2020 na 17.12.2020 od 17:00 do 19:00 a 18.12.2020 od 17:00 do 19:00.

 Povolenky sa budú odovzdávať na rybárskej chate na priehrade!! Z  dôvodu ohláseného lockdownu budú

nasledujúce termíny až po 11.1.2021, pokiaľ to aktuálna epidemiologická situácia dovolí.
Prípadnú zmenu termínu včas oznámime na internete. Žiadame o prísne dodržiavanie hygienických pravidiel,
tzn. rúško, odstup, presný spôsob odovzdávania bude oznámený priamo na mieste.
 Vzhľadom na súčasnú situáciu prosíme o prísne dodržiavanie hygienických predpisov a ďakujeme za pochopenie.

Kontakt

info@srz-zvolen.sk www.srz-zvolen.sk

MsO SRZ Zvolen
J. Švermu 40
960 01 Zvolen
Slovensko

Používate Internet Explorer, ktorý nepodporujeme. Odporúčame tyto prehliedače