Legislativa

Úhyn Detviansky potok 8.5.2020

Dňa 08.05.2020 došlo k úhynu vodných živočíchov na Detviansku potoku. Tri osoby sme za dve hodiny od 17:00 hod. na úseku Lidl parkovisko – vtok Brezinskeho potoka vyzbierali 180 uhynutých jalcov (najväčšie 27 cm), 70 hrúzov, 4 plosky, 2 mreny (15 cm), 3 čerebľe a dve užovky.

Fotografia a uvedené počty je len zlomok úhynu ktorý nastal, pretože podľa dostupných informácií už na úseku zber rýb nastal počas dňa, niečo pravdepodobne splavilo aj do Slatiny. Pomerne dosť rýb, hlavne tých menších veľkostí ešte ostalo na dne v hlbších miestach v potoku a po brehoch v trávach. Dňa 09.05. má prebehnúť ďalšia brigáda na potoku a potom celkové počty zosumarizujeme. Vieme i o pstruhovi potočnom a ďalších uhynutých užovkách, neoverená informácia je uhynutý rak.

Za posledné obdobie dňa 12.08.2019 vytrávený potok v Hriňovej kde uhynula tisícka rakov, dňa 13.11.2019 pena na Hrone, dňa 10.04.2020 vysypané tabletky do prítoku potoka Zolná, 22.04.2020 havária na rieke Slatina, 08.05. 2020 totálny úhyn na Detvianskom potoku, čo ešte našu rybársku organizáciu čaká? Kedy toto už konečne skonči? Dokedy sa tí čo sú za všetko zodpovední budú rehotať?

Vďaka Pali Chabada, Peter Gáborik

Text a foto Ludvik Kovács

Kontakt

info@srz-zvolen.sk www.srz-zvolen.sk

MsO SRZ Zvolen
J. Švermu 40
960 01 Zvolen
Slovensko

Používate Internet Explorer, ktorý nepodporujeme. Odporúčame tyto prehliedače