Výročné správy

Výročná správa Rybárskej stráže za rok 2016

Výročná správa rybárskej stráže SRZ Zvolen za rok 2016

Rybárska stráž SRZ Zvolen zabezpečovala ochranu rybárskych revírov pod vedením Ľubomíra Ružičku, ktoré sú v obhospodarovaní SRZ MsO Zvolen. Mala na starosti 37 km kaprových tečúcich vôd s celkovou plochou 129 ha a 398 km pstruhový tokov s celkovou plochou 198 ha. Ďalej mala na starosti zabezpečovať ochranu vodných nádrži Môťová, ktorá ma rozlohu 58 ha, VN D. Niva o rozlohe 24 ha, ako aj chovné zariadenie Očová o rozlohe 2,4 ha. V roku 2016 rybárska stráž pracovala v 18 člennom zložení. V roku 2016 rybárska stráž skontrolovala 4326 rybárov a bolo zistených 19 previnení, ktoré boli odovzdané DK na riešenie. Jednalo sa hlavne o začatie lovu bez zapísania dátumu a miesta lovu a ukončenie lovu bez zapísania počtu a hmotnosti rýb, privlastnenie si väčšieho počtu rýb nad rámec zákona, privlastnenie si zákonom celoročne hájene ryby, lov na prívlač v čase zákazu, neporiadok na mieste lovu, nerešpektovanie pokynov RS ako aj pozmeňovanie dátumu platnosti v štátnom rybárskom lístku a do konca v jednom prípade jednal skratovo jeden náš člen, ktorý zaútočil na RS a musela byť privolaná polícia SR. Na revíri Neresnica bolo zistené podozrenie s trestného činu pytliactva v dvoch prípadoch a bola privolaná polícia SR, kde ďalej konala ona. V roku 2016 RS využívala aj spoluprácu s PZ SR, v ktorej chceme pokračovať aj do budúcna a ešte ju zvýšiť . Ale touto cestou by som chcel, opätovne požiadať širokú základňu SRZ, aby bola nápomocná rybárskej stráži a nenechávali celú záťaž len na ňu, ale keď vidia ,že sa deje niečo nekalé v rybárskych revíroch, upozorňovali nato rybársku stráž, aby mohla operatívne zasiahnuť, veď chránia ryby nás všetkých. V roku 2017 by mala byť posilnená RS o kandidátov do RS, ktorí sa aktívne tiež zapájali do ochrannej činnosti na našich rybárskych revíroch a po zložení skúšok budú ustanovení do RS. Chcel by som vyzdvihnúť najaktívnejších členov rybárskej stráže, medzi ktorých patrili v roku 2016 pán Ludvik Kovács ,pán Ľubomír Ondrejka , pán Miroslav Čeman, ale vďaka patri všetkým členom rybárskej stráže, ktorí sa aktívne zúčastňovali na ochrannej činnosti . Na záver by som sa chcel ešte raz poďakovať všetkým členom rybárskej stráže za ich neľahkú prácu, ktorú vykonávali vo svojom voľnom čase a bezplatne na úkor svojho voľného času pre všetkých členov SRZ Zvolen, ako aj všetkým členom SRZ Zvolen, ktorí im boli nápomocní. Do nového roku 2017, by som chcel zaželať všetkým členom SRZ čo najkrajšie úlovky a veľa pekných zážitkov v našich revíroch.

Petrov zdar

Vo Zvolene dňa 6.2.2017.        

                                                                                                                Za rybársku stráž Ľubomír Ružička.

Kontakt

info@srz-zvolen.sk www.srz-zvolen.sk

MsO SRZ Zvolen
J. Švermu 40
960 01 Zvolen
Slovensko

Používate Internet Explorer, ktorý nepodporujeme. Odporúčame tyto prehliedače