Ostatné

Zákaz kŕmenia rýb na VN Dobrá Niva

Podľa § 6 ods. 1 písm. l  vyhl. č. 381/2018 Zb Zákona o rybárstve č. 216/2018 Zb a po dohode s výborom MsO SRZ Zvolen s okamžitou platnosťou zakazujem na revíry č. 3-5010-1-1 Vodná nádrž Dobrá Niva, kŕmenie rýb či už vyvážaním alebo nahadzovaním a pod. Dôvod: zhoršenie kvality vody a jej značný pokles. Kvôli záchrane rýb je nutné vykonať takéto opatrenia. V prípade, že sa tento stav nezlepší, budeme nútený zakázať aj samotný lov. Za pochopenie ďakujem. 

 

Poprosím Vás všetkých rybárov aby ste informovali ďalších rybárov o tomto zákaze. Je to najlepší spôsob informovania.

 

Hlavný hospodár MsO SRZ Zvolen JUDr. Miroslav Kalna.

 

Dňa 22.07.2022

Kontakt

info@srz-zvolen.sk www.srz-zvolen.sk

MsO SRZ Zvolen
J. Švermu 40
960 01 Zvolen
Slovensko

Používate Internet Explorer, ktorý nepodporujeme. Odporúčame tyto prehliedače