Ostatné

Prihláška za člena SRZ MsO Zvolen

Vážení záujemcovia o členstvo v SRZ – noví rybári 

 

Poslať prihlášku za člena SRZ MsO Zvolen je možné vykonať vyplnením online prihlášky https://www.srz-zvolen.sk/prihlaska/ do 28.02.2023. Po tomto termíne budeme prijímať nových členov až v roku 2024. 

 

Dátum školenia a skúšky zatiaľ nie je známy. Akonáhle bude tento dátum známy, budete o tom informovaní prostredníctvom emailu ktorý ste uviedli v prihláške a informácia bude taktiež  zverejnená tu na stránke. 

Kontakt

info@srz-zvolen.sk www.srz-zvolen.sk

MsO SRZ Zvolen
J. Švermu 40
960 01 Zvolen
Slovensko

Používate Internet Explorer, ktorý nepodporujeme. Odporúčame tyto prehliedače