Povolenia

Prihlášky za člena – ukončenie a termín skúšok.

Dňa 26.4.2021 o 24:00 hod končí príjem a registrácia prihlášok za člena SRZ na rok 2021. Prihlášky, ktoré prídu po tomto termíne, budú evidované pre rok 2022. 

Skúšky sa uskutočnia dňa 02.05.2021 od 08:00 v rybárskom dome na ulici J. Švermu 40, Zvolen. Je potrebné priniesť si potvrdenie o zaplatení školného 10,- €. 

Č. účtu: IBAN: SK62 0900 0000 0051 7594 1294

S pozdravom

SRZ MsO Zvolen

Kontakt

info@srz-zvolen.sk www.srz-zvolen.sk

MsO SRZ Zvolen
J. Švermu 40
960 01 Zvolen
Slovensko

Používate Internet Explorer, ktorý nepodporujeme. Odporúčame tyto prehliedače