Kaprové

3-1080-2-1
Hron č.7 a

Čiastkové povodie rieky Hron od oceľovej lávky pre peších v Hronskej Dúbrave po železničný most nad sútokom Slatiny a Hrona, voda kaprová s výskytom hlavátky.

Lovná miera:  lipňa tymianového 33cm

pstruha potočného 35cm. 

Hlavátku môžu loviť a privlastňovať si iba držitelia hlavátkových povolení !

Kontakt

info@srz-zvolen.sk www.srz-zvolen.sk

MsO SRZ Zvolen
J. Švermu 40
960 01 Zvolen
Slovensko

Používate Internet Explorer, ktorý nepodporujeme. Odporúčame tyto prehliedače