Lipňové

3-1081-6-1
Hron č.7 b

Čiastkové povodie rieky Hron od železničného mosta nad sútokom Slatiny a Hrona po ústie potoka Lukavica, nad mestom Sliač, voda lipňová s výskytom hlavátky.

Lovná miera: lipňa tymianového 33cm,

pstruha potočného 35cm

! Hlavátku môžu loviť a privlastňovať si iba držitelia hlavátkových povolení !

Kontakt

info@srz-zvolen.sk www.srz-zvolen.sk

MsO SRZ Zvolen
J. Švermu 40
960 01 Zvolen
Slovensko

Používate Internet Explorer, ktorý nepodporujeme. Odporúčame tyto prehliedače