Pstruhové

3-2420-4-1
Neresnica

Od ústia do Slatiny po pramene a jej prítoky po pramene. Voda pstruhová.

Potok Kalný od vtoku do VN Dobrá Niva po pramene je chovný – celoročný zákaz lovu.

Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15.apríla.

Kontakt

info@srz-zvolen.sk www.srz-zvolen.sk

MsO SRZ Zvolen
J. Švermu 40
960 01 Zvolen
Slovensko

Používate Internet Explorer, ktorý nepodporujeme. Odporúčame tyto prehliedače