Kaprové

3-3740-1-1
Slatina č.1

Čiastkové povodie toku Slatiny od ústia do rieky Hron  po hrádzové teleso VN Môťová a od oceľovej lávky nad VN Môťová, po MVE v Pstruši pod Čiernym mostom, voda kaprová. Lov rýb povolený celoročne s hájením podľa druhov.

Kontakt

info@srz-zvolen.sk www.srz-zvolen.sk

MsO SRZ Zvolen
J. Švermu 40
960 01 Zvolen
Slovensko

Používate Internet Explorer, ktorý nepodporujeme. Odporúčame tyto prehliedače