Pstruhové

3-3750-4-1
Slatina č.2

Čiastkové povodie toku Slatina od hate MVE v Pstruši po hrádzové teleso VN Hriňová. Voda pstruhová. Zákaz lovu rýb od 1.októbra do 15.apríla.

Kontakt

info@srz-zvolen.sk www.srz-zvolen.sk

MsO SRZ Zvolen
J. Švermu 40
960 01 Zvolen
Slovensko

Používate Internet Explorer, ktorý nepodporujeme. Odporúčame tyto prehliedače